Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Injektáže

Při injektáži (injektování) se z vrtu vtlačuje do pórů, mezer mezi zrny zeminy nebo puklin v hornině samotuhnoucí směs (cementová, jílocementová, popílková, vápenná, chemická). Ztuhnutím směsi se dosáhne zvýšené pevnosti a nepropustnosti horninového prostředí. Injektováním hornin se zřizují těsnící clony pod přehradami, zvyšuje se stabilita výrubu při podzemním stavitelství a hornictví, injektováním zemin se zvyšuje nepropustnost podloží hrází a kolem stavebních jam a skládek. Výplňová injektáž slouží k vyplnění dutin v horninovém prostředí, za rubem ostění podzemních děl, ke stabilizaci a zneškodnění kontaminovaného prostředí a řadě dalších. Zvýšeným tlakem injektáže lze pukliny v horninách rozšířit a způsobit nové (SOILFRAC®). Zvláštní metodou je trysková injektáž (SOILCRETE®), což je usměrněná (řízená) injektáž, kterou lze protryskat, rozrušit a zaplnit horninové prostředí ve stěně nebo přesně vymezeném prostoru.

Trysková injektáž Injektáž Zařízení - trysková injektáž

Jednotlivé technologie v této karegorii