Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Maloprůměrové piloty

Od pradávna se v místech neúnosných, stlačitelných základových půd nebo v zamokřených nebo zatápěných územích stavělo na pilotách. Objekty spočívaly (a dodnes spočívají – např. Amsterodam) na dřevěných kůlech, zaražených až do pevnějšího podloží. Později se přešlo na piloty betonové, popř. ocelové, posléze až na místě ve vrtu betonované, vždy však menších průměrů, zpravidla do 600 mm. V pevnějších horninách, kde by se maloprofilový vrt běžnou vrtnou soupravou hloubil velmi obtížně, pomalu nebo vůbec, se pak začaly hloubit vrty pro mikropiloty pomocí speciálního vrtného nářadí (korunky, ponorná kladiva či valivá dláta apod.). Mikropiloty jsou prvky převážně průměru do max. 200 mm, délky i několik desítek metrů. Lze je provést prakticky v jakýchkoliv geologických nebo antropogenních poměrech. Skládají se z výstroje, cementové zálivky a injektáže. Mají obvykle volnou a kořenovou část. Injektováním kořene se mikropilota zafixuje do horninového prostředí a podle silového působení pak může být tlaková nebo tahová (i kombinovaná).

KELLER vyvíjí a používá speciální technologie, jako např. MESI piloty nebo duktilní mikropiloty. Všechny pracovní postupy jsou monitorovány, zaznamenávány a vyhodnocovány, což slouží ke kontrole, ale i k vývoji nových metod.

Mikropiloty - tyčové Mikropiloty - trubkové Mikropiloty - tyčové

Jednotlivé technologie v této karegorii