Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Pažicí stěny

Metodami speciálního zakládání staveb se dá v předstihu zajistit stěna budoucí jámy, místo aby se pracně zapažovala během výkopu, jak se to dělávalo dřív. Urychlí a usnadní se tím výstavba, neboť výkop se tak dá postupně po etapách vytěžit a stavební jáma zůstane volná pro další stavební práce. Výkop po etapách je pak nutný jen proto, že pažicí konstrukci je většinou nutno zajistit kotvením do horninového masivu (zemní-horninové kotvy), eventuálně poněkud zdlouhavým rozpíracím systémem resp. konstrukcí a to v různých výškových úrovních, k čemuž je nutná přestávka v těžbě. Nejstarší metodou je užití štětovnicové stěny, k ní pak přibyla záporová stěna. S rozvojem vrtné techniky se vyvinuly mikrozáporová a pilotová stěna, rozvoj těžebních mechanizmů umožnil zřizování podzemních stěn, později stěn ze sloupů z tryskové injektáže a nejnověji stěn z promíchané zeminy (Deep Soil Mixing), někdy též označované jako Mixed in Place. Pažicí stěny většinou slouží jako dočasné pažení, někdy mohou sloužit i jako trvalé pažení. Někdy ve zvláště příznivých geotechnických poměrech lze stěny jámy zajistit – ovšem až během výkopu – hřebíkováním.

Mikrozáporová stěna Pilotová stěna Stěna z tryskové injektáže, stříkaný beton

Jednotlivé technologie v této karegorii