Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Rigid Inclusion

Zlepšení základové půdy jejím vyztužením ve vrtech. Do vrtu se při pozvolném vytahování ocelové pažnice zajištující jeho stěny zapouští betonová směs nebo malta, které se roztlačuje do okolní zeminy. Vzniká tak pevný sloup mírně nepravidelného tvaru obdobného charakteru jako nevyztužená pilota. Tyto roztlačované sloupy zpravidla podporují roznášecí štěrkový polštář a na něm betonový základ. Jsou vhodné do stlačitelných zemin, umožňují založení na mělkých plošných základech, spojují výhody plošného a hlubinného zakládání. Vrty se hloubí v relativně husté síti nebo v řadách pod základovými pasy, mechanizace spolu s průběžným monitorováním postupu umožňuje vytvořit až několik desítek podpěrných sloupů za den. Výsledkem je zvýšení únosnosti a několikanásobné snížení stlačitelnosti, a tím sedání základů.

RI Pilíř RI Proces provádění