Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Těsnicí stěny

Konstrukce zřizované z povrchu jako svislá těsnicí clona, slouží k nepropustnému oddělení sousedních částí horninového prostředí. Vznikají vháněním (beraněním, vibrováním) konstrukčních prvků (štětovnice) v souvislé řadě vedle sebe do země, zaplněním rýhy, pořízené v zemi hloubením vrtů v řadě těsně vedle sebe, bagrováním nebo frézováním (převrtávaná pilotová stěna, podzemní stěna betonová nebo jílocementová stěna) nebo zlepšením zemin kolem řady vrtů (stěna z tryskové injektáže nebo technologií Deep Soil Mixing). Často slouží zároveň jako stěny pažicí, jako nepropustné pažení výkopů.

Stěna Deep Soil Mixing Pilotová stěna Stěna Deep Soil Mixing

Jednotlivé technologie v této karegorii