Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Velkoprůměrové piloty

Nejčastější technologií hlubinného zakládání jsou dnes vrtané piloty velkého průměru, zpravidla většího než 400 mm, dosahujícího délek někdy až několika desítek metrů, označované jako velkoprofilové nebo velkoprůměrové piloty.

Pro pilotu se vyhloubí vrt předepsaného průměru. Po dosažení projektované hloubky, popř. geotechnikem potvrzené únosné horniny se vrt ukončí. Piloty zpravidla vyztužujeme armokošem, válcovitou konstrukcí svařovanou z prutů betonářské oceli a vyplňujeme je betonem různých pevnostních tříd a konzistencí.

Ražené piloty nebo beraněné piloty se do zeminy zabudovávají jako hotové konstrukční prvky (piloty ocelové, železobetonové, kdysi dřevěné). Pro usnadnění postupu se někdy pro ně v předstihu hloubí předvrty.

Jednotlivé pracovní postupy se soustavně sledují a průběh vrtání lze i elektronicky sledovat. Kvalita pilot se dle příslušných norem může hodnotit prokazováním integrity betonového tělesa a podle potřeby zatěžovací zkouškou.

Velkoprůměrové piloty CFA Velkoprůměrové piloty Záporové pažení

Jednotlivé technologie v této karegorii