Betonové pilíře

Technologií vibračního hloubkového zhutňování jsou v málo únosných základových půdách nebo při větším koncentrovaném svislém zatížení často zhotovovány betonové vibrované pilíře (obdoba jako Franki piloty). Speciálně upravený vibrátor se po zapuštění do požadované hloubky povytahuje a do počvy vrtu se vpouští betonové směs. Únosnost paty pilíře se zvyšuje několikerým zvedáním a spouštěním vibrátoru. Dřík sloupu může být vytvářen speciální suchou hrubozrnnou betonovou směsí postupným vibrováním nebo se vybetonuje vzestupně nepřerušeně bez vibrace pumpovatelným betonem. Těmito postupy vznikne v zemině soustava betonových sloupů podobných pilotám zakotvených rozšířenou patkou v únosném podloží. Sloupy mohou být armované zapouštěním ocelových prvků do čerstvého betonu. Pro výpočet plošných základů na zlepšené základové půdě má KELLER ze zkušenosti a kontrolních zkoušek vyvinuty osvědčené výpočetní metody.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Bytové domy U Lázní
Založení objektů dvou bytových domů
Betonové pilíře STAMOS, spol. s r.o. Třeboň
Bytové domy Židlochovice
Založení 4 bytových domů
Betonové pilíře KOMFORT, a.s. Židlochovice
Obytný soubor Nad Královnou Zbraslav
Založení bytových domů
Betonové pilíře Průmstav a.s. Praha 5
Bytové domy Modřice
Založení bytových domů a domu pro seniory
Betonové pilíře MAHU CZ s.r.o Brno
BRNO Business Park
Založení objektů
Betonové pilíře PSJ BRNO, s.r.o. Brno Soubor