Cementové pilíře DSM

Málo únosnou a stlačitelnou základovou půdu zlepšíme zřízením únosných pilířů vytvořených technologií DSM (Deep Soil Mixing).Vylepšení zeminy dosáhneme mícháním zemin v původním uložení speciálním vrtným zařízením. Při otáčení vrtného soutyčí opatřeného lopatkami (šneky, břity, vrtulemi) se vylepšení zeminy dosáhne přimícháváním cementu nebo cementové suspenze. Uspořádáním pilířů v ploše pod základovými nebo zemními konstrukcemi získáme dostatečně únosnou základovou půdu pro plošné založení objektů nebo podzemní těsnicí i pažicí stěnu.

keller_dsm-wet


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí
Těsnění hráze
Deep Soil Mixing Skanska a.s. Ostrava
Administrativní centrum TITANIUM
Založení objektu
Deep Soil Mixing Průmyslové stavitelství Brno, a.s. Brno
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové