Cementové pilíře DSM

Málo únosnou a stlačitelnou základovou půdu zlepšíme zřízením únosných pilířů vytvořených technologií DSM (Deep Soil Mixing).Vylepšení zeminy dosáhneme mícháním zemin v původním uložení speciálním vrtným zařízením. Při otáčení vrtného soutyčí opatřeného lopatkami (šneky, břity, vrtulemi) se vylepšení zeminy dosáhne přimícháváním cementu nebo cementové suspenze. Uspořádáním pilířů v ploše pod základovými nebo zemními konstrukcemi získáme dostatečně únosnou základovou půdu pro plošné založení objektů nebo podzemní těsnicí i pažicí stěnu.

keller_dsm-wet


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové
Administrativní centrum TITANIUM
Založení objektu
Deep Soil Mixing Průmyslové stavitelství Brno, a.s. Brno
Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí
Těsnění hráze
Deep Soil Mixing Skanska a.s. Ostrava