Horizontální odvodňovací vrty

Nejčastější příčinou vzniku sesuvů je u nás voda, zejména podzemní. Hlavní metodou prevence a sanace sesuvů je odvodnění svahu. Vedle běžných metod povrchového či hloubkového odvodnění (drenáže, čerpací studny a vrt aj.) k tomu slouží odvodňovacími vrty, vedené od paty svahu v mírném dovrchním úklonu, tedy subhorizontálně. Do vrtů se osadí kolona perforovaných trubek, usnadňujících prosakování vody. Vrty se uspořádají vějířovitě z jednoho nebo více míst, vedou se tak, aby načepovaly propustné polohy v různých hloubkách pod povrchem. Ústí vrtů se upraví tak, aby se daly měřit přítoky a vytékající voda se odvede mimo svah. Délka vrtu podle předpokládaných hydrogeologických poměrů se pohybuje v desítkách metrů, někdy až přes 100 m.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most
Provedení plomby pro utěsnění oblasti v okolí stávajících kanalizací a odvodňovacích vrtů
Trysková injektáž Soilcrete, Horizontální odvodňovací vrty Lesy hl.m. Prahy, příspěvková organizace Praha 9
Rybník Čimice
Utěsnění kanalizačního koridoru
Nízkotlaká injektáž Lesy hl.m. Prahy, příspěvková organizace Čimice
Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně
Sanace sesuvného území pro výstavbu obchodního centra
Pilotová stěna, Horizontální odvodňovací vrty Carrefour ČR s.r.o. Brno Soubor