Injektovaná stěna

Podzemní těsnicí stěna zřizovaná technologií tryskové injektáže sestavením sloupů zpevněné zeminy v řadě vedle sebe. Stěna většinou zároveň slouží i jako pažicí. Kruhové nebo půlkruhové sloupy se v obvodu překrývají, aby vznikla celistvá stěna. Technologie se dá uzpůsobit i tak, že soutyčí při tryskání se neotáčí (pouze osciluje v úhlu jen několika stupňů), řezné paprsky jsou směrovány jen v rovině mezi dvěma sousedními vrty, takže mezi nimi vznikne tenká clona z lamel usměrněné tryskové injektáže.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Protipovoďňová ochrana města Beroun
Podzemní těsnící stěna jako součást protipovodňového opatření v Berouně
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty Sdružení HABAU CZ, s.r.o. a NAVIMOR-INVEST S.A. Beroun
Záchytný drén Hůrka
Ochrana podzemních vod
Trysková injektáž Soilcrete TALPA-RPF, s.r.o. Ostrava
Odstavné nádraží Brno
Těsnící clona stavební jámy
Trysková injektáž Soilcrete Skanska CZ, a.s. Brno
Spolchemie Ústí nad Labem
Těsnící clona k zabránění úniku rtuti z areálu chemického provozu
Trysková injektáž Soilcrete Šamonil, s.r.o. Ústí nad Labem