Injektované štěrkové pilíře

Modifikací hloubkového vibračního zhutňování jsou injektované vpěchované sloupy nebo pilíře. Speciálně upravený vibrátor se po zapuštění do požadované hloubky povytáhne a do počvy vrtu se vpěchuje štěrk nebo písčitý štěrk s přidávanou cementovou suspenzí. Vibrací se zformuje pevná pata sloupu, tvořeného postupně se plnícím prostorem pod povytahovaným vibrátorem. V málo únosné zemině se tak vytvářejí pevné sloupy nepravidelného tvaru, uspořádané do řad nebo v šachovnicové síti, na nichž pak spočívá plošný základ. Tato technologie se užívá ve velmi málo únosném prostředí, jako např. v rašelinách nebo bahnitých hnilokalech. Pro výpočet plošných základů na zlepšené základové půdě má KELLER ze zkušeností a kontrolních zkoušek vyvinuty osvědčené výpočetní metody.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Ethylbenzen II Litvínov
Založení výrobní jednotky Ethylbenzen II
Štěrkové pilíře, Injektované štěrkové pilíře ABB Brno Litvínov