Mikropiloty

Jsou vystrojeny ocelovými bezešvými trubkami průměru většinou kolem 100 mm nebo tyčemi z vysokopevnostní oceli průměru cca do 60 mm (GEWI, IBO, ISCHEBECK, TITAN apod.), zapouštěných do vrtů max. průměru do 200 mm, zainjektované ve své kořenové části do horniny cementovou směsí. Pro jejich zřizování postačí i málo rozměrné vrtné soupravy, vhodné při rekonstrukcích objektů z obtížně přístupných míst. Užívají se v geologickém prostředí, kde by se jen obtížně vrtaly velkoprůměrové piloty, v podzemním stavitelství pak při vyztužování okolních hornin (tzv. ochranné deštníky), při podchycování starých základů a stavebních konstrukcí, ve vnitřních prostorech budov nebo pod mosty apod.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany
Zajištění koleje a založení mostní konstrukce
Štětovnicová stěna, Mikrozáporová stěna, Mikropiloty, Kotvy FIRESTA - Fišer,rekonstrukce, stavby a.s. Rokycany
Jamu Brno
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajících objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy Sdružení UNISTAV, a.s. a OHL ŽS, a.s. Brno Soubor Soubor
Opěrná zeď Žamberk
Založení nové opěrné zdi v rámci sanace svahu
Mikropiloty Stavby silnic a železnic a.s. Žamberk