Nízkotlaká injektáž

Slouží k zaplňování dutin v horninovém prostředí, přirozených nebo umělých – opuštěných a vytěžených podzemních děl, starých podzemních prostor (sklepů, kanálů , aj.) nebo při aktivaci výstroje díla zaplněním nadvýlomu ze rubem výstroje. Také se nízkotlaká injektáž využívá jako stabilizace některých typů skládek.

Injekční směs (vodní suspenze cementová , jílocementová, popílek s cementem apod.) se do nich vhání injekčními vrty s dočasnými pažnicemi pomocí obturátorů, eventuálně v zeminách se do vrtů osazují tzv. manžetové trubky. Postup injektáže se za použití elektronického monitoringu automaticky řídí. Na základě dlouholeté praxe má KELLER vyvinuty výpočtové metody k projektování těchto sanací a k jejich úspěšné realizaci.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Sanace ul. Sobotní – Valtice
Výplňová injektáž podloží (staré sklepy, kaverny apod.)
Nízkotlaká injektáž KOLEJCONSULT & servis, s.r.o. Valtice
Václavské náměstí 832/19
Podchycení základů, injektáž zdiva
Trysková injektáž Soilcrete, Nízkotlaká injektáž Towns-Wadey & Co s.r.o. Praha 1
Wonkův most, Pardubice
Vylepšení základových poměrů pod pilíři a opěrami stávajícího silničního mostu
Nízkotlaká injektáž Eurovia a.s. Pardubice
Rybník Čimice
Utěsnění kanalizačního koridoru
Nízkotlaká injektáž Lesy hl.m. Prahy, příspěvková organizace Čimice