Stěna z Deep Soil Mixing

Podzemní stěna zřízená v horninovém podloží mícháním zemin v rostlém stavu ve vrtu, a jejich smísením s pojivem (viz Deep Soil Mixing). Promícháním zemin dvojicí nebo trojicí vrtného soutyčí se vzniklé lamely kontinuálně spojí v řadu, vytvářející nepropustnou clonu bránící průniku podzemní vody. Vhodné do různých druhů zemin s výjimkou velmi hrubozrnných (kamenitých nebo balvanitých) štěrků.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové
Paramo Pardubice
Těsnící clona
Deep Soil Mixing KH Sanace s.r.o. Pardubice
Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí
Těsnění hráze
Deep Soil Mixing Skanska a.s. Ostrava