Stěna z Deep Soil Mixing

Podzemní stěna zřízená v horninovém podloží mícháním zemin v rostlém stavu ve vrtu, a jejich smísením s pojivem (viz Deep Soil Mixing). Promícháním zemin dvojicí nebo trojicí vrtného soutyčí se vzniklé lamely kontinuálně spojí v řadu, vytvářející nepropustnou clonu bránící průniku podzemní vody. Vhodné do různých druhů zemin s výjimkou velmi hrubozrnných (kamenitých nebo balvanitých) štěrků.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Paramo Pardubice
Těsnící clona
Deep Soil Mixing KH Sanace s.r.o. Pardubice
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové
Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí
Těsnění hráze
Deep Soil Mixing Skanska a.s. Ostrava