Stěna z tryskové injektáže

Podzemní stěna zřízená v horninovém prostředí v předstihu před vytěžením zeminy ze stavební jámy, zajišťující stěny výkopu a taktéž i podchycené sousední objekty. Vytvoří se postupným zpevněním zeminy kolem vrtů seřazených v řadě technologií tryskové injektáže. Stěna se podle potřeby (statického výpočtu) doplňuje zemními (horninovými) kotvami eventuálně rozpěrami. Kromě pažicí funkce zajištuje i těsnění výkopu proti podzemní vodě.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Rekonstrukce objektu Česká 6
Zajištění stavební jámy, založení objektu a sanace základových konstrukcí
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Mikropiloty Komfort, a.s. Brno
Palladium Praha
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu kasáren
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy Topgeo Brno, spol. s r.o. Praha 1
SONOcentrum Brno
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete SONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s. Brno
CARLA – Centrum podpory humanitních věd
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty Zlínstav a.s. Brno