Štěrkové pilíře

Hloubkovým vibračním zhutňováním se v jemnozrnných a smíšených zeminách nedá dosáhnout výrazné zlepšení vlastností, neboť je vibrací nelze zhutnit. KELLER vyvinul novou technologii tzv. vibrační vpěchování. Užívá se přitom zásobníkový vibrátor, upravený tak, aby se jím mohl pomocí stlačeného vzduchu do dna vrtu přivádět dobře zhutnitelný materiál, štěrk, nebo písčitý štěrk.

V málo únosné zemině se tak zřizují sypané štěrkové nebo štěrkopískové pilíře. Po dosažení požadované hloubky se vibrátor povytahuje, přidávaný materiál se stlačeným vzduchem vypouští do vytvořené dutiny a vibrací stlačuje a zatlačuje do okolní zeminy. Vytváří se tak zhutněný sloup nepravidelného tvaru. Řadou nebo plošným rozmístěním sloupů v pravidelné síti získáme dostatečně únosný podklad pod plošné základy a podlahové desky, jejichž typ a rozměry dokážeme ze zkušenosti a kontrolních zkoušek vyprojektovat a realizovat. Štěrkové pilíře mohou sloužit jako výztužné a konsolidační pilíře nebo svislé vibrodrény pod zemní tělesa (násypy) dopravních, vodohospodářských nebo pozemních staveb. Technologie se někdy označuje jako vibrodisplacement nebo displacement.

Pro výpočet plošných základů a násypů na takto zlepšené základové půdě má KELLER ze zkušeností a kontrolních zkoušek vyvinuty osvědčené výpočetní metody.

Vibrované pilíře

 


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
NUGET Šumperk
Založení skladovací haly a vylepšení podloží pod podlahou a zpevněnými plochami
Štěrkové pilíře Roman Mazák - NUGET Šumperk
Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa
Zlepšení podloží násypu a zhotovení konsolidačních štěrkopískových pilířů pro urychlení konsolidace
Štěrkové pilíře, Konsolidační pilíře Skanska CZ, a.s. Kojetín
Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín
Urychlení konsolidace neúnosného podloží pod vysokými násypy
Štěrkové pilíře EUROVIA CS, a.s.; STRABAG a.s.; IMOS Brno, a.s. Tlumačov Soubor
Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín
Zpevnění podloží stávající a nově překládané železniční tratě
Štěrkové pilíře OHL ŽS, a.s. Český Těšín
WALTER Kuřim
Založení logistické haly a democentra
Štěrkové pilíře Walter s.r.o. Kuřim
Optimalizace trati Planá u Mariánských lázní – Cheb
Sanace železničního spodku
Štěrkové pilíře EUROVIA CS, a.s. - závod Karlovy Vary Mariánské lázně Soubor