Štětovnicová stěna

Vzniká sesazením štětovnic v řadě vedle sebe, spojených tzv. zámkem. Štětovnice – ocelové profily různých průřezů nejčastěji ve tvaru U, např. typu LARSEN (larzenky), se svisle vhánějí do zeminy beraněním nebo vibrací. Modernější vibrační technologie usnadňuje postup tím, že sníží tření mezi zeminou a štětovnicí, někdy se navíc k patě štětovnice přivádí výplach. Při nepřekonatelném odporu zemin se štětovnice zapouštějí do rýhy vyhloubené bagrem, drapákem, frézou, vyplněné jílocementem nebo se zemina rozruší vrtáním. Beranidlo, příp. vibroberanidlo, je vedeno nebo volně zavěšeno na rameni nosiče.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
OC Kaufland Otrokovice
Zajištění stavební jámy
Štětovnicová stěna PKS stavby a.s. Otrokovice
Odstranění starých ekologických zátěží v a.s. Chemopetrol Litvínov
Zajištění sanačních výkopů
Štětovnicová stěna, Kotvy Klement a.s. Litvínov
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové
Jez Jindřichov – vybudování rybího přechodu
Zajištění stavební jámy při výstavbě rybího přechodu
Štětovnicová stěna SMP CZ, a. s. Jindřichov u Tršnic