Vápenné pilíře DSM

Málo únosnou a stlačitelnou základovou půdu sanujeme (stabilizujeme) vylepšením zeminy pod základy nebo především pod zemními konstrukcemi jako jsou silniční nebo železniční náspy zřízením vápenných pilířů technologií DSM (Deep Soil Mixing). Mícháním zemin v původním uložení in situ speciální vrtnou soupravou přidáváním pojiva – vápna – vznikne v zemině těleso zpevněné zeminy ve tvaru nepravidelného sloupu. Uspořádáním těchto pilířů v ploše se základová půda vylepší natolik, že se na ní dá stavba založit plošně – na patkách, pasech nebo na desce. V soudržných zeminách se hydratací vápenného pojiva s okolní zeminou sníží významně její vlhkost a urychlí se tak konsolidace celého zemního bloku.


Je nám líto, ale u této technologie nejsou přidány žádné reference.