Velkoprůměrové piloty rotačně-náběrově vrtané

Výkonnou vrtnou soupravou se otvor pro piloty hloubí rotací vrtného nástroje, který se po každém návrtu s celým soutyčím vytáhne. V soudržných materiálech se vrtá spirálovým vrtákem, v málo soudržných vrtným hrncem – šapou, v tvrdých skalních horninách pak speciálním skalním vrtákem nebo vrtnou korunkou. Stejnými strojními soupravami jako pro vrtané piloty se hloubí např. i vrty pro zápory.

V nepříznivých geologických poměrech, v sypkých zeminách nebo pod hladinou podzemní vody je nutno během hloubení vrt pažit ocelovou výpažnicí resp. kolonou. Po dosažení projektované délky vrtu se jeho počva vyčistí od napadávky. Do vrtu se osadí předem připravený a kompletní armokoš a vrt se zaplní betonovou směsí se shora usměrňující násypkou nebo ode dna vrtu pomocí betonářské kolony (svislé potrubí) pokud je vrt zaplněn vodou. Při betonování pažené piloty se kolona výpažnic pak postupně vytahuje.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Ekologizace teplárny – kotel K14
Založení objektu
Velkoprůměrové piloty Ridera stavební a.s. Ostrava
II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb – SO 202 Most přes údolí v km 1,095
Založení objektu
Velkoprůměrové piloty Strabag a.s. Cheb
Objekt Smetanova 19
Zajištění stavební jámy, zajištění objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Záporova stěna, Pilotová stěna STAEG stavby, spol. s r.o. Brno
Metrans Nýřany
Založení jeřábové dráhy
Velkoprůměrové piloty BEDSERVIS s.r.o. Nýřany
CARLA – Centrum podpory humanitních věd
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty Zlínstav a.s. Brno
Bytový dům Žebětín
Založení objektu bytového domu
Velkoprůměrové piloty Zamazal ml. & spol.,s.r.o., Brno Brno