Vertikální odvodňovací drény

K odvodnění podloží slouží vertikální odvodňovací drény (geodrény). Do hloubky, stanovené hydrogeologickým průzkumem, se instalují ve čtvercovitém nebo trojúhelníkovitém rastru pomocí vrtů, statického nebo dynamického zatlačování. Předvrtaný otvor se vyplní propustnou zeminou – pískový drén. Jinou možností je prefabrikovaný pruh (pás)nasákavého materiálu (geotextilií obalený polyethylenové jádro) zatlačený do zeminy, jímž jako knotem vzlíná voda ke zhlaví, odkud se odpařuje, odčerpává nebo odvádí mimo zájmové území. Pomocí vertikálních drénů se trvale snižuje hladina podzemní vody nebo nasycení zemin, urychlí se jejich konsolidace, podloží se tak zpevní a může se na něm rozvinout výstavba.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa
Zlepšení podloží násypu a zhotovení konsolidačních štěrkopískových pilířů pro urychlení konsolidace
Štěrkové pilíře, Konsolidační pilíře Skanska CZ, a.s. Kojetín
Obchvat Sudoměřic
Urychlení konsolidace podloží násypu vertikálními geodrény
Vertikální geodrény D.I.S., spol. s r.o. Sudoměřice
R48 Rychaltice – Frýdek-Místek
Urychlení konsolidace silničního násypu
Štěrkové pilíře Skanska a.s. Frýdek-Místek