Zemní (horninové) kotvy lanové

Lanová, někdy též pramencová nebo drátová kotva sestává ze svazku ocelových, tzv. patentových drátů spletených do lana. Podle přenášené tahové síly se použije příslušný počet pramenců (lan). Kotva se zasune do vrtu vyplněného cementovou zálivkou spolu s injekční trubkou nebo hadičkou, kterou se do dolní kořenové části přivede injektážní cementová suspenze. Tou se kotva upevní do horniny.
Horní část kotvy zůstává volná, na ní je navlečena ochranná trubka umožňující posun lan při předepnutí. Před líc kotvené stavební konstrukce vyčnívá konec pramenců, kterými se kotva předepne do kotevní hlavy.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Odstranění starých ekologických zátěží v a.s. Chemopetrol Litvínov
Zajištění sanačních výkopů
Štětovnicová stěna, Kotvy Klement a.s. Litvínov
SONOcentrum Brno
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete SONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s. Brno
CARLA – Centrum podpory humanitních věd
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty Zlínstav a.s. Brno
Silniční okruh kolem Prahy – jáma Komořany
Realizace lanových kotev záporového pažení
Kotvy Skanska CZ, a.s. Praha 12