Zemní (horninové) kotvy tyčové

Jako kotva slouží speciálně upravená ocelová tyč vložená do vrtu vyplněného cementovou zálivkou. K tyči je upevněna souběžně injekční trubka, vedoucí k dolní – kořenové části kotvy. Vysokotlakou injektáží kořene cementovou suspenzí se pak upevní kotva v hornině. Horní, volná část tyče prochází průchodkou přes kotvenou stavební konstrukci, k níž přiléhá hlavou.


Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
SONOcentrum Brno
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete SONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s. Brno
Colorlak Staré Město
Zajištění stavební jámy
Mikrozáporová stěna, Kotvy GKR Transport s.r.o. Staré město u Uherského Hradiště
Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov 
Dočasné zajištění stavební jámy
Mikrozáporová stěna, Kotvy MIROS dopravní stavby a.s. Svojanov
Opěrná zeď na silnici II/160
Založení kotvené opěrné zdi
Pilotová stěna, Kotvy EUROVIA CS, a.s. Větřní